Chính trị - Xã hội
 
UBND tỉnh họp nghe báo cáo thực hiện kế hoạch thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2019 
31/07/2019 
 

Chiều ngày 30/7/2019, UBND tỉnh họp nghe báo cáo về việc thực hiện kế hoạch thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2019, bao gồm ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện, thành phố. Đồng chí Phạm Văn Hậu- Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.Toàn cảnh cuộc họp


Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh thu tiền sử dụng đất được hơn 71,4 tỷ đồng, đạt 35,7%  dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, có 5 địa phương thu thấp hơn dự kiến gồm:  thành phố Phan Rang Tháp Chàm: 37,3 tỷ đạt 48,5% dự toán HĐND tỉnh giao; huyện Ninh Phước: 4,6 tỷ, đạt 77,2% dự toán HĐND tỉnh giao; huyện Ninh Sơn 3,6 tỷ đạt 45,7% dự toán HĐND tỉnh giao; huyện Thuận Nam: 3,1 tỷ, đạt 93,1% dự toán HĐND tỉnh giao; huyện Bác Ái: 216 triệu đồng, đạt 43,2% dự toán HĐND tỉnh giao. Hai địa phương thu đạt và vượt kế hoạch gồm: huyện Ninh Hải 17,6 tỷ đạt 256,4% dự toán HĐND tỉnh giao, huyện Thuận Bắc : 1,6 tỷ, đạt 113% dự toán HĐND tỉnh giao.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Hậu-Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố, rà soát các dự án, các khu dân cư nhằm chủ động nguồn thu tiền sử dụng đất trong giai đoạn tiếp theo; rà soát nhu cầu nhà ở, đất ở cho người dân để có sự giám sát, kế hoạch, báo cáo cụ thể. Đối với các nguồn thu cấp tỉnh, đồng chí Phạm Văn Hậu đề nghị Quỹ đầu tư phát triển tỉnh triển khai các bước đấu giá, ban hành quyết định giao đất để làm cơ sở nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước đối với dự án Cầu Quằn Cà Ná và dự án khu dân cư đường Minh Mạng; Ngành Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Phan Rang Tháp Chàm đẩy nhanh công tác đền bù giải phóng mặt bằng, giao đất cho hộ gia đình, cá nhân tại dự án khu K2 và khu tái định cư Trụ sở làm việc Công an tỉnh. Đối với công tác đấu giá phải đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân và nguồn thu của Nhà nước. Đồng thời, Sở Xây dựng rà soát tất cả các khu dân cư, các khu đất trên địa bàn tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Đối với việc đấu giá các trụ sở cơ quan, đồng Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan cần phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát quy hoạch sử dụng đất để điều chỉnh các chức năng, xác định, định giá tài sản trình UBND tỉnh trong tháng 8/2019./.

Hiền Hòa