Chính trị - Xã hội
 
UBND tỉnh họp nghe báo cáo thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện Ninh Sơn và Bác Ái 
26/11/2019 
 

Chiều ngày 22/11, đồng chí Phạm Văn Hậu - Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện Ninh Sơn và Bác Ái

Theo kế hoạch, năm 2020, huyện Ninh Sơn dự kiến có 34 công trình dự án đăng ký mới về kế hoạch sử dụng đất. Bên cạnh đó, để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư, các dự án đầu tư, huyện Ninh Sơn sẽ chuyển hơn 585 ha đất nông nghiệp sang mục đích phi nông nghiệp; chuyển gần 47 ha đất chưa sử dụng sang đất nông nghiệp và  đất phi nông nghiệp trong năm 2020.

Đối với huyện Bác Ái, theo kế hoạch năm 2020, diện tích đất chưa sử dụng trên địa bàn huyện giảm hơn 7 ha so với năm 2019 do chuyển sang đất công trình năng lượng 7,24 ha (đường dây 500 Kv Vĩnh Tân - Vân Phong). Đồng thời, diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp trong năm 2020 là 433 ha; diện tích đất cần thu hồi trên địa bàn huyện để thực hiện các công trình dự án gần 336 ha.Toàn cảnh buổi họp


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Hậu - Phó chủ tịch UBND tỉnh đánh giá việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ninh Sơn và Bác Ái đã thể hiện được các nội dung theo quy định; các chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của các huyện. Đối với từng danh mục sử dụng đất cụ thể, đồng chí Phạm Văn Hậu đề nghị UBND huyện Bác Ái và Ninh Sơn tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định trong cuộc họp để chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện Ninh Sơn và Bác Ái trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định./.

Hiền Hòa 
Tin đã đưa
(16/07)
(15/07)
(15/07)
(13/07)
(13/07)
(13/07)
(10/07)
(10/07)
(06/07)
(06/07)