Chính trị - Xã hội
 
UBND tỉnh họp nghe báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 
21/11/2019 
 

Chiều ngày 20/11/2019, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh-Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, cùng dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình, Phạm Văn Hậu.

Theo báo cáo đề xuất của đơn vị tư vấn, danh mục các công trình trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm gồm 89 công trình với diện tích 355,38ha, trong đó có 52 công trình chuyển tiếp từ năm 2019 và 37 công trình mới trong năm 2020; trong năm 2020 diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp là 346,34ha và diện tích đất cần thu hồi là 317,88ha. Theo đánh giá thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường, việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đã thể hiện được các nội dung theo quy định, các chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.Toàn cảnh buổi họp


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh-Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Sở, ngành và UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm rà soát, thống nhất, bổ sung đưa vào danh mục kế hoạch sử dụng đất các công trình dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất, danh mục các đô thị mới và các dự án dự kiến triển khai thực hiện trong thời gian đến; đồng thời thống nhất tên gọi các dự án khi đưa vào kế hoạch sử dụng đất; lập danh mục cơ sở nhà đất để trình cấp có thẩm có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo quy định. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh cũng đề nghị đơn vị tư vấn cần nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật về đất đai để có những đề xuất hợp lý và hoàn chỉnh bổ sung các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh kế hạch sử dụng năm 2020, trình phê duyệt theo đúng thời gian quy định./.

Hiền Hòa 
Tin đã đưa
(16/07)
(15/07)
(15/07)
(13/07)
(13/07)
(13/07)
(10/07)
(10/07)
(06/07)
(06/07)