Chính trị - Xã hội
 
UBND tỉnh họp nghe báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ninh Phước và huyện Thuận Nam 
22/11/2019 
 

Sáng nay, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ninh Phước.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của huyện Ninh Phước trong năm 2020, UBND huyện đã xác định một số chỉ tiêu sử dụng đất, cụ thể nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực năm 2020 của huyện Ninh Phước gồm 32 dự án chuyển tiếp từ năm 2019 với diện tích 373,76ha và 40 dự án bổ sung mới với diện tích 340,17ha; trong năm 2020 diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất nông nghiệp là 573,45ha và diện tích đất cần thu hồi là 531,58ha. Theo kết quả thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường, việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ninh Phước thực hiện theo quy định hiện hành; thông tin, số liệu, dữ liệu có tính pháp lý và đảm bảo độ tin cậy.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, vì vậy các Sở, ngành cần chủ động rà soát, đề xuất đưa vào quy hoạch những dự án có khả thi. Để thực hiện có hiệu quả công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020, đồng chí Phạm Văn Hậu đề nghị các Sở, ngành, UBND huyện Ninh Phước cần chủ động rà soát, chọn lọc để đưa vào danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; UBND huyện Ninh Phước cần phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét, rà soát kỹ các quy hoạch để tránh chồng lấn giữa các quy hoạch khi đưa bản đồ quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo phục vụ tốt cho phát triển kinh tế-xã hội về lâu dài của địa phương; cần đưa định hướng phát triển trong 5 năm tới vào kế hoạch sử dụng đất. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý đối với những dự án không có chủ trương đầu tư thì cần đưa ra khỏi quy hoạch, đối với các dự án phát sinh mới có tính khả thi thì cần cập nhật, bổ sung đưa vào kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính pháp lý; việc cho phép chuyển mục mục đích sử dụng đất đối với các khu dân cư, khu đô thị phải thực hiện theo các quy hoạch và theo đúng quy định của pháp luật; cần thống nhất tên gọi các dự án để đưa vào danh mục kế hoạch sử dụng đất; bổ sung định hướng phát triển các khu dân cư mới dự kiến triển khai vào kế hoạch sử dụng đất; đồng thời rà soát, cập nhật đưa vào kế hoạch sử dụng đất đối với các dự án năng lượng, dự án đường cao tốc đảm bảo đúng quy định; đối với quy hoạch vùng nuôi chim yến, cần rà soát, nghiên cứu đảm bảo đúng quy định, phù hợp với thực tế cảnh quan của từng khu vực, đảm bảo về kiến trúc và phù hợp với quy hoạch phát triển du lịch của địa phương; đơn vị tư vấn cần tiếp thu ý kiến đóng góp của các Sở, ngành để sớm hoàn chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ninh Phước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.Toàn cảnh buổi họp


Tiếp đó, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Thuận Nam.

Theo đề xuất của đơn vị tư vấn, nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực năm 2020 của huyện Thuận Nam gồm 36 dự án chuyển tiếp từ năm 2019 với diện tích 2695,32ha và 40 dự án bổ sung mới với diện tích 519,65ha. Để thực hiện được các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, trong năm 2020 diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông trên địa bàn huyện Thuận Nam là 1.951,35 ha và diện tích đất cần thu hồi để thực hiện các công trình, dự án là 2.20,6ha; diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng là 218,62ha.

Phát biểu kết luận cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Thuận Nam, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Sở, ngành, UBND huyện Thuận Nam cần chủ động rà soát, cập nhật, bổ sung các dự án mới phát sinh để đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020; các dự án có liên quan đến đất rừng, đất quốc phòng-an ninh cần có giải pháp thể hiện trên bản đồ quy hoạch một cách hợp lý, đúng theo quy định; các Sở, ngành cần phối hợp thống nhất đưa vào danh mục kế hoạch sử dụng đất đối với các dự án mang tính khả thi, có khả năng triển khai thực hiện; cần tính toán đến quỹ đất để phát triển các khu dân cư nông thôn một cách bền vững. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các Sở, ngành rà soát lại các quy hoạch để triển khai thực hiện cho phù  hợp; đơn vị tư vấn cần tiếp thu ý kiến đóng góp của các Sở, ngành để sớm hoàn chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Thuận Nam trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định./.

Hiền Hòa 
Tin đã đưa
(10/07)
(10/07)
(06/07)
(06/07)
(03/07)
(01/07)
(01/07)
(30/06)
(29/06)
(25/06)