Chính trị - Xã hội
 
UBND tỉnh họp nghe báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện Ninh Hải và Thuận Bắc 
19/11/2019 
 

Sáng ngày 18/11/2019, đồng chí Lê Văn Bình-UVTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ninh Hải và Thuận Bắc, cùng dự họp có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo đề xuất của đơn vị tư vấn, nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực năm 2020 của huyện Ninh Hải gồm 13 dự án chuyển tiếp từ năm 2019 với diện tích 45,95ha và 26 dự án bổ sung mới với diện tích 542,64ha; trong năm 2020 diện tích các loại đất cần chuyển mục đích là 465,3ha và diện tích đất cần thu hồi là 423,01ha. Kết quả lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện đã xác định được ranh giới sử dụng các loại đất gồm đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất phát triển các ngành kinh tế-xã hội của huyện Ninh Hải trong năm 2020.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và công tác này hàng năm luôn được UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo cho các ngành, các địa phương triển khai thực hiện, tuy nhiên sự phối hợp giữa các đơn vị có liên quan chưa được chặt chẽ nên chưa có sự thống nhất trong công tác xây dựng kế hoạch sử dụng đất, làm ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các công trình, dự án. Để thực hiện có hiệu quả công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020, đồng chí Phạm Văn Hậu đề nghị các ngành, UBND huyện Ninh Hải cần chủ động rà soát, chọn lọc để đưa vào danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; UBND huyện Ninh Hải cần xem xét, rà soát kỹ các danh mục chuyển mục đích sử dụng đất đối với doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân làm sao phù hợp với các quy hoạch đã được duyệt.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Văn Bình-UVTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng đất đai là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, thời gian tới các ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, thống nhất để thực hiện công tác quản lý đất đai theo đúng quy định của pháp luật. Đối với các công trình, dự án mang tính khả thi, có thể triển khai thực hiện được, đồng chí Lê Văn Bình đề nghị UBND huyện Ninh Hải và các Sở, ngành cần bổ sung đưa vào danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2020; các Sở, ngành cần khẩn trương rà soát, thống nhất các danh mục dự án trên địa bàn huyện Ninh Hải để đưa vào kế hoạch sử dụng đất để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định thông qua; đồng thời cũng cầntăng cường trách nhiệm của các Sở, ngành trong việc rà soát các danh mục dự án có liên quan đến quốc phòng-an ninh để có quy hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đồng chí Lê Văn Bình cũng đề nghị đơn vị tư vấn cần nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật về đất đai để có những đề xuất hợp lý; giải trình rõ về tính khả thi, tính hiệu quả về kinh tế; cân nhắc kỹ về kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án có liên quan đến đất rừng theo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp đó, đồng chí Lê Văn Bình-UVTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Thuận Bắc, cùng dự họp có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đề xuất của đơn vị tư vấn, nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực năm 2020 của huyện Thuận Bắc gồm 19 dự án chuyển tiếp từ năm 2019 với diện tích 272,8ha; diện tích đất nông nghiệp còn 27.444,72ha; giảm 152,87 ha so với năm 2019 do chuyển sang đất phi nông nghiệp. Trong năm 2020 diện tích các loại đất cần chuyển mục đích trên địa bàn huyện Thuận Bắc là 152,87 ha và diện tích đất cần thu hồi để thực hiện các công trình, dự án là 169,97ha; diện tích đất chưa sử dụng còn lại là 450,67 ha.

Đối với kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Thuận Bắc, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý UBND huyện và các Sở, ngành cần rà soát, đưa vào kế hoạch những phần việc dự kiến phát sinh trong việc thực hiện các công trình, dự án; các danh mục công trình hạ tầng năng lượng và công trình cấp thiết cần thực hiện đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Phát biểu kết luận cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Thuận Bắc, đồng chí Lê Văn Bình-UVTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh UBND đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của UBND huyện trong việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020; đồng chí đề nghị UBND huyện Thuận Bắc và các Sở, ngành cần lưu ý, cân nhắc kỹ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng theo đúng quy định; Sở Tài nguyên và Môi trường cần nghiên cứu, đề xuất giải pháp xử lý các vấn đề phát sinh trong việc sử dụng đất có liên quan đến quốc phòng-an ninh, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh; thống nhất bổ sung vào danh mục kế hoạch sử dụng đất đối với các công trình, dự án có khả năng triển khai thực hiện và phù hợp với định hướng phát triển của huyện; các ngành và địa phương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để rà soát, tổng hợp các danh mục, công trình dự án cần thiết phải đưa vào kế hoạch sử dụng đất để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong thời gian tới./.

Hiền Hòa 
Tin đã đưa
(16/07)
(15/07)
(15/07)
(13/07)
(13/07)
(13/07)
(10/07)
(10/07)
(06/07)
(06/07)