Giáo dục
 
UBND tỉnh họp nghe báo cáo công tác triển khai biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học 
09/06/2020 
 

Ngày 09/6/2020, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học để nghe báo cáo công tác triển khai thực hiện việc biên soạn, thẩm định và tổ chức thực hiện tài liệu giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương


Tính đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 4984/KH-UBND ngày 09/12/2019 về việc biên soạn, thẩm định và tổ chức thực hiện tài liệu giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông và Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 về việc thành lập Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương. Trên cơ sở đó, Ban Biên soạn đã xây dựng Đề án biên soạn tài liệu giáo dục địa phương, tổ chức lấy ý kiến Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các Sở ngành và UBND các huyện, thành phố; đồng thời tham mưu UBND tỉnh xem xét phê duyệt Chương trình và Đề cương tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học tỉnh Ninh Thuận theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Dự thảo Chương trình và Đề cương tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học dựa trên định hướng nội dung về các vấn đề: văn hóa, lịch sử truyền thống; địa lý, kinh tế, môi trường, hướng nghiệp và chính trị-xã hội của địa phương. Ban Biên soạn xây dựng thành 7 chủ đề từ lớp 1 đến lớp 5, gồm: Quê hương em; sản vật địa phương; nhân vật lịch sử, văn hóa; di tích lịch sử, văn hóa; nghệ thuật/làng nghề truyền thống; tri thức bản địa: lễ hội truyền thống và văn hóa ứng xử.

Về tổ chức giảng dạy tài liệu giáo dục địa phương, từ lớp 1 đến lớp 3 được xây dựng với 6 chủ đề, trên cơ sở tích hợp vào chương trình hoạt động trải nghiệm; từ lớp 4 đến lớp 5, tích hợp với chương trình các môn học tiếng Việt, Lịch sử và Địa lý, Đạo đức, Âm nhạc, Mỹ thuật của chương trình mới, nội dung giáo dục địa phương được lựa chọn và tổ chức thành các bài học với thời lượng 35 tiết/năm học/lớp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Biên soạn tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; đồng thời, tiếp tục rà soát hoàn thiện nội dung Chương trình và Đề cương tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học trên cơ sở tham mưu UBND tỉnh tổ chức cuộc họp lấy ý kiến góp ý của các Sở, ngành, địa phương và chuyên gia thuộc các lĩnh vực nhằm xây dựng tài liệu giáo dục địa phương đảm bảo khoa học, chất lượng, đúng quy định và hiệu quả./.

Nguyễn Anh Minh 
Tin đã đưa