Chính trị - Xã hội
 
UBND tỉnh họp nghe báo cáo Phương án tích hợp bản đồ giữa Ngành tài nguyên và môi trường với Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 
16/05/2019 
 

Sáng ngày 15/5/2019, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo phương án tích hợp bản đồ giữa Ngành Tài nguyên và Môi trường với Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Toàn cảnh buổi họp


Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức kiểm tra, chuẩn hóa, chồng lớp Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và Bản đồ quy hoạch 3 loại rừng, thống nhất được các dữ liệu không gian và thuộc tính cũng như hệ quy chiếu, hệ tọa độ trong công tác quản lý; cập nhật được tất cả dữ liệu từng khoanh đất cụ thể về số hiệu, diện tích đất; tạo vùng, đánh số thứ tự và tính diện tích cho 1.767 khoanh đất đối với phần diện tích đất nông nghiệp 4.118ha đã được đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng. Bản đồ sau khi được chuẩn hóa sẽ được bàn giao toàn bộ dữ liệu để thống nhất sử dụng trong công tác quản lý, lập bản đồ về đất đai và lâm nghiệp phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước tại địa phương.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng kết quả của việc tích hợp bản đồ giữa Ngành Tài nguyên và Môi trường với Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là phương tiện quan trọng phục vụ cho công tác quản lý, các địa phương xem đây là công cụ quan trọng để quản lý đất đai tại địa phương và là công cụ để kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về đất đai. Thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương cần thống nhất phương thức quản lý dữ liệu, hệ quy chiếu và hệ tọa độ bản đồ; các ngành cần phối hợp rà soát, thống nhất trước khi bàn giao cho cơ sở, sau khi nhận chuyển giao kết quả tích hợp bản đồ, các địa phương cần phân công cán bộ quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả; Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các điều kiện về phần mềm và tổ chức tập huấn, xây dựng quy chế khai thác, tích hợp bản đồ để các địa phương khai thác, sử dụng nhằm phục vụ tốt hơn công tác quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp truy cập, tra cứu dễ dàng thông tin trong xu thế hội nhập./.

Hiền Hòa