Chính trị - Xã hội
 
UBND tỉnh họp Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm vụ trọng tâm khối văn hóa- xã hội 
05/03/2021 
 

Ngày 04/3/2021, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá thuộc lĩnh vực văn hoá – xã hội năm 2021 theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.Toàn cảnh cuộc họp


Theo đề xuất của các ngành, lĩnh vực Y tế có 2 nhiệm vụ; Giáo dục 7 nhiệm vụ; Lao động - Thương binh và Xã hội 7 nhiệm vụ; Văn hoá, Thể thao và Du lịch 20 nhiệm vụ; Dân tộc 9 nhiệm vụ; Thông tin và Truyền thông 10 nhiệm vụ. Đến thời điểm hiện tại, đã có 12/55 nhiệm vụ hoàn thành, các nhiệm vụ còn lại đang triển khai đảm bảo tiến độ quy định.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm. Phó Chủ tịch giao các ngành tiếp tục rà soát để bổ sung, điều chỉnh các nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá mới để làm cơ sở UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện. Để đảm bảo các nhiệm vụ còn lại hoàn thành đúng thời hạn quy định, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chủ trì, tham mưu giao trách nhiệm cụ thể cho cán bộ, công chức đơn vị bám sát tiến độ xây dựng văn bản đúng quy trình, thủ tục chặt chẽ, đầy đủ nội dung, chất lượng; chủ động phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp, giải trình, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo văn bản trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy đúng tiến độ quy định; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình đã đề ra, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và và báo cáo tiến độ kịp thời./.

Như Ngọc 
Tin đã đưa
(16/04)
(16/04)
(16/04)
(16/04)
(16/04)
(15/04)
(14/04)
(14/04)
(14/04)
(13/04)