Y tế - Đời sống
 
UBND tỉnh họp Ban chỉ đạo Bảo hiểm y tế toàn dân năm 2017 
08/05/2017 
 

Ngày 5/5/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình kiêm Trưởng ban chỉ đạo Bảo hiểm y tế toàn dân cấp tỉnh chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện chỉ tiêu Bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân năm 2017.

Theo số liệu báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, đến ngày 30/4/2017, số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh là 488.054 người, đạt tỷ lệ 80,04% dân số (so với chỉ tiêu giao năm 2017 là 80%). Tuy nhiên, một số nhóm đối tượng bắt buộc, khuyến khích tham gia BHYT lại đạt tỷ lệ thấp như: đối tượng học sinh, sinh viên mới chỉ đạt 79,37% (so với chỉ tiêu giao năm 2017 là 100%); đối tượng hộ gia đình đạt 51,81%; khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh chỉ đạt 33,77%... Đối với việc sử dụng Quỹ khám bệnh, năm 2016 có 1.174.482 số lượt người tham gia khám, chữa bệnh BHYT, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng thu quỹ BHYT 300,57 tỷ đồng, tổng chi phí là 361,83 tỷ đồng, toàn tỉnh mất cân đối quỹ KCB BHYT 61,26 tỷ đồng.Toàn cảnh cuộc họp


Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận những nguyên nhân chưa đạt tỷ lệ bao phủ BHYT và bàn giải pháp để đạt chỉ tiêu đề ra. Theo đó, năm 2017, với mục tiêu tăng tỷ lệ dân số tham gia BHYT, tiếp tục duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT đạt 100%; mở rộng các nhóm đối tượng tham gia BHYT đến cuối năm 2017 đạt chỉ tiêu UBND tỉnh giao là: phấn đấu 100% tỷ lệ HS-SV tham gia BHYT; trên 55% tỷ lệ người lao động ngoài quốc doanh tham gia BHYT; tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh đạt trên 80%.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương từ tỉnh đến cơ sở cần rà soát, nâng cao hoạt động của Ban chỉ đạo BHYT toàn dân các cấp; đa dạng hóa công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân về BHYT, trong đó tập trung vào các nhóm đối tượng đạt tỷ lệ bao phủ thấp là học sinh, sinh viên, hộ gia đình, khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Các sở, ngành, địa phương liên quan cần thường xuyên lồng ghép chỉ đạo thực hiện công tác BHYT toàn dân trong nhiệm vụ chính trị của đơn vị; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực phục vụ khám chữa bệnh BHYT từ tuyến tỉnh đến xã, phường. Ngành Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh có giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, quản lý tốt quỹ BHYT, kiểm soát, giám định việc sử dụng quỹ BHYT, đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở y tế nhằm phục vụ tốt nhất và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người bệnh có thẻ BHYT./.

Như Ngọc