Kinh tế
 
UBND tỉnh họp BCĐ liên ngành an toàn thực phẩm và BCĐ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 
24/01/2019 
 

Ngày 23/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm (BCĐ ATTP) và Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389). Đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Phó Trưởng ban thứ nhất BCĐ ATTP tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Hậu, Trưởng Ban chỉ đạo 389 và các thành viên hai ban chỉ đạo nêu trên.


Trong năm 2018, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được cả hệ thống chính trị lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện một cách thường xuyên, liên tục, kiên quyết và trách nhiệm; các văn bản phục vụ công tác quản lý được ban hành khá đầy đủ, có sự phân công trách nhiệm giữa các ngành, các cấp; hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh và triển khai thường xuyên, qua đó nhận thức của các bên liên quan được nâng lên rõ rệt; việc thanh tra, kiểm tra được tăng cường đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm và thông tin đến nhân dân các trường hợp vi phạm,.... Nhờ đó tình hình nhìn chung cơ bản ổn định, bước đầu tạo được niềm tin, sự yên tâm của Nhân dân đối với an toàn thực phẩm và chất lượng hàng hóa. Tuy nhiên, đây là hai vấn đề luôn diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, có thể xảy ra những sự cố với hậu quả nghiêm trọng bất cứ lúc nào nếu cơ quan quản lý lơ là việc kiểm tra, gây bất an cho xã hội, lo lắng trong Nhân dân. Và thực tế đã xảy ra trong năm qua như: tình hình ngộ độc trong trường học, buôn thuốc lá lậu, sang chiếc nạp gas trái phép, kinh doanh trốn thuế, hàng giả kém chất lượng…. vẫn là những nỗi lo từ phía người dân và trách nhiệm từ phía cơ quan Nhà nước.

Năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh và Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả xác định mục tiêu cần thực hiện trong năm 2019 là phải làm tốt hơn năm 2018, không để xảy ra sự cố phát sinh gây quan ngại cho xã hội, bất an cho Nhân dân.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Lê Văn Bình đề nghị các ngành, các cấp xác định công tác ATTP và chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục; theo đó, các ngành, các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng và các đối tượng sản xuất, kinh doanh; củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của ban chỉ đạo các cấp; tăng cường trách nhiệm, tính hiệu quả trong công tác phối hợp và công tác thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đẩy mạnh phong trào thi đua về công tác quản lý hai nhiệm vụ trên, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong đánh giá việc thực hiện; tổ chức sơ kết hàng năm để thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo chuyên đề đảm bảo kịp thời, đúng quy định./.

Như Ngọc