Kinh tế
 
UBND tỉnh họp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế- xã hội tháng 4/2020 
06/05/2020 
 

Sáng ngày 05/5, UBND tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến thường kỳ đánh giá tình hình phát triển kinh tế- xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2020; Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh chủ trì phiên họp. Tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Văn Bình, Trần Quốc Nam; Phạm Văn Hậu; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020 gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19 và ảnh hưởng của hạn, nhưng với sự nỗ lực của các ngành, các cấp tập trung đề ra giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, nên đạt được nhiều kết quả trên mọi lĩnh vực. Đã thu hoạch gần 80% diện tích gieo trồng  vụ đông-xuân 2019 - 2020, năng suất bình quân đạt 6,8 tấn/ha, cao hơn vụ cùng kỳ năm trước 0,3 tấn, giá lúa ở mức cao, đem lại hiệu quả cho người trồng lúa. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tuần tra, truy quét chống phá rừng được tăng cường. Tổng sản lượng khai thác thủy sản đạt hơn 9.900 tấn, tăng 10,5% so với cùng kỳ, lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 31.184 tấn, giảm 5,1% so với cùng kỳ. Hoạt động sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng cao, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 26,7%, lũy kế 4 tháng đầu năm tăng 52,2% so với cùng kỳ. Các dự án năng lượng tái tạo được đẩy nhanh tiến độ, đến hết tháng 4 toàn tỉnh có 21 dự án điện mặt trời/1.593MW và 3 dự án điện gió/137MW hoàn thành phát điện thương mại. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai quyết liệt đồng bộ, đến nay cơ bản đã khống chế và đẩy lùi dịch. Các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 được quan tâm, triển khai đầy đủ, kịp thời; tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên một số hoạt động dịch vụ, thương mại, du lịch, vận tải bị sụt giảm nhiều do ảnh hưởng của dịch Covid-19.Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh chủ trì phiên họp


Triển khai nhiệm vụ, công tác trọng tâm tháng 5, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục ưu tiên tập trung phòng, chống dịch COVID-19 nghiêm túc, có hiệu quả. Triển khai công tác ứng phó với hạn, chỉ đạo sản xuất vụ hè - thu 2020, gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt kết quả. Theo dõi chặt chẽ tình hình, thực hiện các giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi để tái khởi động các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển duy trì ổn định kinh tế - xã hội của tỉnh. Triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 đảm bảo đúng người, đúng đối tượng. Xây dựng phương án, bố trí kế hoạch dạy học, ôn tập, đánh giá kết quả học tập đối với học sinh trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch COVID-19 và sau khi học sinh đi học trở lại. Chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước. Tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Trong 4 tháng qua, tỉnh gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19 và ảnh hưởng của hạn. Tuy nhiên, toàn tỉnh đã làm tốt công tác phòng, chống, cơ bản khống chế được dịch bệnh, đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại bình thường. Trong khó khăn nhưng vẫn có nhiều nhân tố mới như năng suất lúa vụ đông - xuân 2019-2020, sản lượng khai thác thủy sản, giá trị sản xuất công nghiệp đạt cao so với cùng kỳ. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu tập trung thực hiện tốt các giải pháp khắc phục hậu quả do dịch COVID-19 và nắng hạn. Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 1347/KH-UBND của UBND tỉnh, đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm về du lịch, năng lượng tái tạo, thủy lợi... nhằm tạo năng lực tăng thêm để bù đắp sụt giảm do tác động của dịch bệnh và hạn. Nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh./.

Thành Hào