Kinh tế
 
UBND tỉnh họp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế- xã hội 06 tháng đầu năm 2020 
30/06/2020 
 

Chiều ngày 29-6, UBND tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020; Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh chủ trì; tham dự họp có đồng chí Trần Minh Lực-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình, Trần Quốc Nam; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 trong bối cảnh tình hình chung của cả nước, tỉnh Ninh Thuận gặp nhiều khó khăn, thách thức nhất là “khó khăn kép” vừa chịu rất lớn hạn hán gay gắt, vừa bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội Tỉnh. Song với tinh thần chủ động, vượt khó, phát huy nội lực của các cấp, các ngành và địa phương, sự nỗ lực của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã  chủ động triển khai thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa tích cực phòng chống dịch bệnh và ứng phó hiệu quả hạn hán, vừa bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; thực hiện các biện pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhìn chung  tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm giữ vững ổn định. Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) ước đạt 8.967 tỷ đồng, tăng 8,46% cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước đạt 1.770 tỷ đồng, bằng 50,6% KH năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 18.450 tỷ đồng, tăng 11,9% cùng kỳ; giải quyết việc làm mới cho 6.638 lao động; đào tạo nghề cho 3.604 người.UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế- xã hội 06 tháng đầu năm 2020


Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19, hạn hán gay gắt đã tác động trực tiếp đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là các ngành nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch giảm mạnh; giá trị gia tăng ngành nông nghiệp tăng trưởng âm; một số ngành hàng công nghiệp chế biến tiếp tục gặp khó khăn; thu ngân sách đạt thấp, giảm 27,3% so cùng kỳ.

Phát biểu kết luận, chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần nỗ lực vượt khó của các Sở, ban, ngành, các địa phương, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhất là trong điều kiện tỉnh chịu tác động "kép" của đại dịch Covid-19 và hạn hán khốc liệt; vừa phải phát triển kinh tế-xã hội, ổn định đời sống nhân dân, với kết quả là tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực miền Trung Tây nguyên. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt nhất “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch và ứng phó hạn hán, vừa bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục những tồn tại hạn chế, không lùi bước trước khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2020; trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 theo các Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh, gắn với triển khai hiệu quả Nghị quyết 115/NQ-CP của Chính phủ; thực hiện công tác chống dịch Covid-19 hiệu quả; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế; thực hiện các giải pháp phòng chống hạn theo kế hoạch đạt hiệu quả; chỉ đạo sản xuất vụ Hè-Thu phù hợp với tình hình nguồn nước; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, giải ngân vốn đấu tư công; hoàn thành các công trình hạ tầng lưới điện truyền tải để  giải tỏa công suất các dự án năng lượng tái tạo; tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh chính trị; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp./.

Thành Hào