Chính trị - Xã hội
 
UBND tỉnh chỉ đạo về việc bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019 
06/12/2018 
 

Ngày 30/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 5188/UBND-TCDNC về việc bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019.

Trong thời gian qua, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động diễn ra với nhiều hình thức, thủ đoạn mới; tình hình tội phạm về trật tự an toàn xã hội chưa được đảm bảo vững chắc, có lúc, có nơi vẫn còn gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân. Theo quy luật vào cuối năm và Tết Nguyên đán, hoạt động của tội phạm sẽ gia tăng, diễn biến phức tạp hơn.

Để tiếp tục bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm; chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo chính xác tình hình… Đồng thời, giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên tổng hợp tình hình, kết quả, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh theo dõi. (xem chi tiết tại đây)

NH 
Tin đã đưa
(19/04)
(18/04)
(18/04)
(13/04)
(12/04)
(12/04)
(11/04)
(08/04)
(05/04)
(04/04)