Kinh tế
 
UBND tỉnh Hội thảo nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh gắn với gặp mặt các doanh nghiệp 
12/07/2018 
 

Nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển và khẳng định vai trò của Khu vực kinh tế tư nhân đối với Sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời phân tích, đánh giá kết quả các chỉ số thành phần PCI năm 2017, tìm nguyên nhân làm sụt giảm điểm số, thứ hạng PCI, đồng thời đề ra các giải pháp để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Sáng ngày 12/7, UBND tỉnh phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh gắn với gặp mặt các doanh nghiệp. Dự hội thảo có đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lưu Nào, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; đồng chí Phạm Văn Hậu Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; các chuyên gia kinh tế đến từ các Viện, dự án PCI, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh.


Kết quả chỉ số PCI của tỉnh năm 2017 đạt 61.60 điểm, xếp vị thứ 38/63 tỉnh, thành; tăng 11 bậc so với năm 2016 và nằm ở nhóm trung bình. Tại hội thảo, có nhiều tham luận đóng góp ý kiến cho tỉnh trong công tác cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh như: giải pháp khắc phục điểm yếu của chỉ số PCI Ninh Thuận; giải pháp, kinh nghiệm về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI tỉnh Quảng Ninh; quán triệt tinh thần Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo; các khuyến nghị để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại tỉnh Ninh Thuận... Theo ý kiến của các chuyên gia, để cải thiện, nâng cao chỉ số PCI, Ninh Thuận cần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy nhanh việc giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính; tăng cường tính minh bạch trong việc cung cấp thông tin; các doanh nghiệp đã thảo luận đóng góp ý kiến để tỉnh cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương nhận thức rõ tầm quan trọng của việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh đối với thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển và vai trò của khu vực kinh tế tư nhân đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, phải xác định việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động điều hành. Từ đó quán triệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và công chức, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ của Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Ninh Thuận. Trên cơ sở đó, từng ngành, từng địa phương tập trung phân tích và đề ra giải pháp thực hiện những việc làm ngay trong thời gian còn lại của năm 2018 nhằm cải thiện mạnh mẽ chỉ số PCI cấp tỉnh trong năm 2018 và những năm tiếp theo, nhất là những ngành, lĩnh vực liên quan đến chỉ số thành phần PCI có trọng số cao. Phát huy và cải thiện mạnh mẽ hơn nữa những chỉ số thành phần có điểm số được cải thiện và tăng thứ hạng; khắc phục các chỉ số giảm điểm; tăng cường đối thoại, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cho các nhà đầu tư trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn đối với doanh nghiệp thực hiện quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật; chấp hành tốt chế độ thông tin báo cáo cho các cơ quan quản lý chuyên ngành theo quy định; chủ động trong việc trao đổi, phản ánh với các cơ quan quản lý nhà nước để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, đạo đức kinh doanh, tôn trọng pháp luật, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tinh thần liêm chính trong kinh doanh, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Đối với Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ của tỉnh thực hiện tốt hơn vai trò cầu nối giữa chính quyền với doanh nghiệp; các doanh nghiệp cần chủ động trong việc trao đổi thông tin, phản ánh với các cơ quan Nhà nước để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, nêu cao tinh thần dân tộc, xây dựng văn hóa kinh doanh, thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Thu Phương