Chính trị - Xã hội
 
UBND tỉnh họp nghe báo cáo: việc xác định đơn giá thuê đất trước ngày 1/7/2014 và cho ý kiến về dự thảo Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp 
08/10/2019 
 

Chiều ngày 7/10/2019, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo việc xử lý đối với các dự án doanh nghiệp thuê đất cần phải xác định lại đơn giá thuê đất trước ngày 1/7/2014 và nghe báo cáo dự thảo Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp, giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp.

Qua rà soát, hiện trên địa bàn tỉnh có 36 dự án cần điều chỉnh giá  trong việc thuê đất. Trong đó có 18 dự án xác định đơn giá thuê đất lần đầu và 18 dự án điều chỉnh đơn giá thuê đất.  Tại cuộc họp, các Sở ngành, địa phương đã rà soát lại hệ số điều chỉnh giá đất từng vị trí cụ thể của 36 dự án theo từng khu vực, tuyến đường, vị trí để xác định đơn giá thuê đất của 36 dự án chưa có đơn giá thuê đất trước 1/7/2014.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở ngành, địa phương liên quan cập nhật đầy đủ các quy định của pháp luật để tham mưu cho UBND tỉnh xác định lại đơn giá thuê đất cụ thể đảm bảo phù hợp theo đúng quy định của pháp luật; chủ động mời các doanh nghiệp thuê đất để giải thích giá cho thuê từng trường hợp cụ thể nhằm tạo đồng thuận với hướng giải quyết của UBND tỉnh, góp phần nâng cao các chỉ số hài lòng của doanh nghiệp đối với chính quyền địa phương.Toàn cảnh buổi họp


Tiếp đó, UBND tỉnh họp cho ý kiến về dự thảo Quy chế phối hợp quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, do Sở Công thương tham mưu căn cứ theo Nghị định số 68 ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Dự thảo Quy chế gồm 5 chương 28 điều, quy định cụ thể trong việc phối hợp giữa các sở ngành, UBND cấp huyện về quản lý cụm công nghiệp tránh sự chồng chéo nhiệm vụ, trách nhiệm trong các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn trong công tác quản lý các Cụm công nghiệp; giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Phát biểu kết luận về nội dung dự thảo Quy chế phối hợp quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng, bổ sung các ý kiến cho Sở Công thương trước ngày 15/10/2019 để tổng hợp, điều chỉnh, hoàn thiện dự thảo Quy chế, gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình UBND tỉnh ký ban hành triển khai thực hiện, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với các quy định của pháp luật, góp phần thu hút chủ đầu tư hạ tầng các Cụm công nghiệp, thu hút các doanh nghiệp đầu tư các dự án thứ cấp trong các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

Hiền Hòa