Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV 
16/07/2019 
 

Ngày 08/7/2019, Cục Thông tin cơ sở ban hành văn bản số 549/TTCS-TT đề nghị các Sở Thông tin và Truyền thông của 63 tỉnh, thành trong cả nước tuyên truyền về kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV theo Đề cương gửi kèm.

Theo đó các nội dung trọng tâm tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV bao gồm: kết quả giải quyết những vấn đề quan trọng của đất nước; tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm và đổi mới trong hoạt động của Quốc hội và đại biểu Quốc hội; khẳng định hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 được cử tri, nhân dân cả nước quan tâm, đánh giá cao, các nhóm vấn đề lựa chọn là xác đáng, bám sát thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội; tuyên truyền nội dung các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua, đặc biệt là những nội dung được dư luận xã hội quan tâm, như: Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; những điểm mới của Luật Giáo dục (sửa đổi), Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Luật Đầu tư công, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ và 10 Nghị quyết...

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới: đẩy mạnh tuyên truyền những kết quả tích cực trong thực hiện Nghị quyết của Quốc hội; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kết quả thực hiện những tháng đầu năm 2019 tiếp tục đạt được những kết quả khả quan. Tăng trưởng kinh tế đạt khá, kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đỏi mới mô hình tăng trường có nhiều chuyển biến, môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước được cải thiện. các lĩnh vực văn há, xã hội, giáo dục, y tế, lao động việc làm, an sinh xã hội đạt được những kết quả nhất định; những giải pháp, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến hết năm 2019; nội dung các nghị quyết về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước được Quốc hội đề ra tại kỳ họp này, nhất là những giải pháp để khắc phục những hạn chế, xử lý vi phạm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, tăng cường quản lý nợ công, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế, khắc phục những hạn chế trong công tác quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị trong thời gian tới, phát huy tối đa giá trị đất đai trong phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường; Qua công tác tuyên truyền nhằm cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và các năm cuối nhiệm kỳ 2016 – 2020./.

                                                                                         Đính kèm Đề cương tuyên truyền

BTL