Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Tuyên truyền chính sách, pháp luật Bảo hiểm Y tế và kỷ niệm Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam 01/7/2018 
05/07/2018 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2639/KH-UBND ngày 27/6/2018 về truyền thông chính sách, pháp luật Bảo hiểm Y tế và kỷ niệm Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam 01/7/2018.

   Nhằm tập trung truyền thông, tuyên truyền chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế, trọng tâm là tuyên truyền những quy định mới của chính sách BHYT như điều chỉnh giá dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT tại tuyến y tế cơ sở, đáp ứng sự hài lòng của người tham gia BHYT, tới BHYT toàn dân.

   Theo đó, nội dung tuyên truyền là những quy định mới của chính sách BHYT như quy định về khám bệnh, cấp thuốc BHYT tại tuyến y tế cơ sở theo Quyết định số 39/2017/TT-BYT ngày 18/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở, điều chỉnh giá dịch vụ y tế, cải cách thủ tục khám bệnh, chữa bệnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phòng chống các hành vi lạm dụng, gian lận, trục lợi quỹ BHYT; Giới thiệu gương điển hình đã làm tốt công tác vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình, BHYT người lao động, BHYT học sinh, sinh viên.

Thời gian triển khai thực hiện từ ngày 25/6 đến ngày 15/7/2018 và chủ đề truyền thông về bảo hiểm y tế của năm 2018 là “Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến y tế cơ sở”.

 

Đính kèm Kế hoạch số 2639/KH-UBND

Lê Thị Mỹ Dân-STTTT 
Tin đã đưa
(13/02)
(22/01)
(10/01)
(09/01)
(08/01)
(08/01)
(27/12)
(26/12)
(24/12)
(24/12)