Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ III-năm 2018 
19/04/2018 
 

Ngày 6/4/2018, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy ban hành Công văn số 1113-CV/TG về việc tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ III – năm 2018.

Mục đích việc tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ III – năm 2018 nhằm cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, cùng các chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng và nghị quyết các Hội nghị Trung ương khóa XII về xây dựng Đảng ngày càng đi vào thực chất, trở thành hành động cụ thể, thiết thực, thường xuyên và tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thông qua các tác phẩm báo chí tham dự Giải Búa liềm vàng giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc thêm về Đảng và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đồng thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng trong công tác tổ chức-cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Qua đó, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị thường trực các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc quan tâm chỉ đạo các cơ quan, địa phương đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2018; tích cực vận động cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên tại phương, đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia Giải. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan báo chí địa phương dành thời lượng để tuyên truyền về Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2018, nhằm tạo sức lan tỏa, thu hút sự quan tâm của cán bộ và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Tích cực vận động phóng viên, biên tập viên tham gia viết bài, sáng tác các tác phẩm (Báo in, Báo điện tử, Phát thanh, Truyền hình, Ảnh báo chí) tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III – năm 2018.

Thời gian và địa điểm nhận tác phẩm

- Thời gian: Hồ sơ tham dự Giải có thể nộp trực tiếp hoặc gửi về Cơ quan thường trực Giải là Tạp chí Xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương chậm nhất là ngày 10/11/2018 (theo dấu Bưu điện).

- Địa chỉ nhận tác phẩm: Tạp chí Xây dựng Đảng, tầng 7, tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội.

Các tác phẩm tham dự theo đúng Thể lệ của Ban tổ chức Giải. (Gửi kèm Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III – năm 2018).

P.bcxb 
Tin đã đưa
(10/01)
(09/01)
(08/01)
(08/01)
(27/12)
(26/12)
(24/12)
(24/12)
(21/12)
(17/12)