Giáo dục
 
Tuyên dương, khen thưởng nghiên cứu sinh xuất sắc vào ngày 09/01 hàng năm 
17/01/2018 
 

Nhằm ghi nhận và đánh giá cao tinh thần và ý chí, nghị lực quyết tâm vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong học tập và nghiên cứu ở trong nước và ngoài nước của các em nghiên cứu sinh và du học sinh của tỉnh Ninh Thuận; đồng thời qua đó truyền cảm hứng cho giới trẻ và học sinh-sinh viên tỉnh nhà phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống,

Ngày 16/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Công văn số 232/UBND-KGVX về việc hỗ trợ thực hiện một số kiến nghị của các em du học sinh. Theo đó,  Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh, Câu lạc bộ liên kết tài năng trẻ và các cơ quan liên quan nắm bắt thông tin và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tuyên dương và khen thưởng nghiên cứu sinh trong nước, ngoài nước và du học sinh của tỉnh Ninh Thuận có thành tích học tập, nghiên cứu xuất sắc vào Ngày truyền thống học sinh-sinh viên 09/01 hàng năm.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình tuyên dương và khen thưởng 03 nghiên cứu sinh và 01 kỹ sư ngoài nước vào ngày 09/01/2018


Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương kịp thời phát hiện, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tuyên dương, khen thưởng những sáng kiến, những phát minh, sáng chế,... xuất phát từ thực tiễn cuộc sống ở các ngành, các lĩnh vực và địa phương có đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh./.

Nguyễn Anh Minh