Giáo dục
 
Trường Trung học phổ thông Phạm Văn Đồng đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 
07/01/2020 
 

Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc công nhận Trường Trung học phổ thông Phạm Văn Đồng đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1. Thời hạn công nhận nhà trường đạt chuẩn quốc gia là 05 năm kể từ ngày 31/12/2019 theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.Trường THPT Phạm Văn Đồng, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2019


Tính đến ngày 31/12/2019, toàn tỉnh đã có 130/314 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó: Khối giáo dục phổ thông có 110/227 trường, đạt tỷ lệ bình quân là 48,4%, trong đó: cấp tiểu học có 74/144 trường đạt tỷ lệ 51,4%; cấp Trung học cơ sở là 32/62 trường đạt tỷ lệ 51,6%; cấp Trung học phổ thông 4/21 đạt tỷ lệ 19,0% và Khối giáo dục mầm non có 20/87 trường đạt tỷ lệ 23,0%./.

Nguyễn Anh Minh 
Tin đã đưa
(14/07)
(09/07)
(17/06)
(09/06)
(05/06)
(26/05)
(25/05)
(21/05)
(08/05)
(05/05)