Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Triển khai thực hiện về công tác giải quyết tình trạng người lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
03/04/2020 
 

Nhằm mục đích không để xảy ra tình trạng người lang thang cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn, góp phần làm cho cảnh quan, môi trường đô thị sạch đẹp, môi trường du lịch văn minh thân thiện và đảm bảo an ninh trật tự; tạo điều kiện trợ giúp người lang thang, xin ăn ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, ngày 27/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 954/KH-UBND về giải quyết tình trạng người lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

            Theo đó, đối tượng thực hiện là người lang thang, xin ăn; Người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, giả khuyết tật để xin ăn tại các điểm tập trung đông người; Người bệnh tâm thần đi lang thang; Người sống lang thang không có nơi cư trú nhất định, thường sử dụng vỉa hè, công viên, bến xe,... làm nơi sinh sống.

Một số nhiệm vụ trọng tâm được triển khai, như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức; Tập trung, giải quyết người lang thang, xin ăn; Lồng ghép thực hiện chính sách an sinh xã hội, dạy nghề, tạo việc làm và huy động sự tham gia của cộng đồng trợ giúp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội; tăng cường công tác quản lý, đăng ký nhân khẩu, hộ khẩu.

            Đồng thời, gắn tiêu chí xã, phường không có người lang thang, xin ăn với việc đánh giá, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Từ đó sẽ nâng cao được ý thức, trách nhiệm của mỗi đơn vị, cá nhân trong vấn đề giải quyết tình trạng lang thang, xin ăn; góp phần thực hiện “nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

                                                                                            Lê Thị Mỹ Dân