Giáo dục
 
Triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 
04/11/2019 
 

Ngày 01/11/2019, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tỉnh để nghe báo cáo tình hình chuẩn bị triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông từ năm học 2020-2021. Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký giúp việc cho Ban Chỉ đạo và Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố.

Theo Kế hoạch số 4497/KH-UBND ngày 30/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chương trình giáo dục phổ thông mới được thực hiện theo lộ trình như sau: Từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1; từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6; từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10; từ năm học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11; từ năm học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Chuẩn bị điều kiện cho việc triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, thời gian qua, các huyện, thành phố trong tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quan điểm, mục tiêu, nội dung chương trình tới đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh, học sinh và nhân dân; đồng thời, rà soát, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên. Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy-học, biên chế giáo viên theo yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1 năm học 2020-2021 tại các huyện, thành phố cần có sự đầu tư bổ sung kịp thời.Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp


Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị xác định việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung lãnh chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo sự ổn định, tuân thủ đúng quy định và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra; yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo - khẩn trương tham mưu, trình UBND tỉnh kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất phục vụ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cho Nhân dân và toàn xã hội; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong việc triển khai và phối hợp triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tăng cường công tác rà soát, đánh giá, phân tích thực trạng từ đó đề xuất giải pháp triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh đồng bộ, hiệu quả./.

Nguyễn Anh Minh