Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
13/05/2020 
 

Ngày 08/5/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 153/TB-VPUB về Kết luận của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bình, Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất phương án bảo đảm an toàn cho học sinh tiểu học, mầm non khi trở lại trường học vào ngày 11/5/2020.

Với tinh thần chủ động, triển khai tích cực, đồng bộ của một số Sở, ban ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện việc hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh tương đối kịp thời, cơ bản đúng và trúng đối tượng và thời gian theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tạo sự phấn khởi của người dân và góp phần ổn định xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương chưa chủ động, tích cực trong việc triển khai thực hiện việc hỗ trợ cho người dân dẫn đến việc chi trả còn chậm trễ. Chính vì vậy, yêu cầu các Sở, ban ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến tận người dân và doanh nghiệp để các đối tượng thụ hưởng chính sách nhận thức đầy đủ và thực hiện đúng quy định trong quá trình triển khai thực hiện chính sách.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách việc lập hồ sơ các đối tượng thụ hưởng chính sách của các xã, phường, thị trấn để thống nhất trong quá trình thực hiện; điều động cán bộ hỗ trợ cho các xã khi có nhu cầu để đảm bảo việc tiếp nhận và triển khai thực hiện chính sách được nhanh chóng và kịp thời.

Tiếp tục rà soát và giải quyết kịp thời đối với những trường hơp phát sinh trong quá trình chi trả. Đối với các nhóm đối tượng còn lại theo Quyết định số 15/2020/QĐ- TTg, các địa phương tiếp tục tuyên truyền, thông báo rộng rãi để người dân và doanh nghiệp biết đăng ký theo quy định; rà soát kỹ từng đối tượng, lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện, báo cáo cấp ủy, niêm yết công khai theo đúng quy định và gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chậm nhất đến hết ngày 20/5/2020./.

Anh Vững