Chính trị - Xã hội
 
Triển khai thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2002 về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 
29/05/2020 
 
Xem chi tiếttại đây
 
Tin đã đưa
(01/10)
(29/09)
(28/09)
(25/09)
(25/09)
(22/09)
(18/09)
(16/09)
(10/09)
(09/09)