Tình hình thi hành pháp luật
 
Triển khai Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015 
04/07/2016 
 
Ngày 04/7/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn 2583/UBND- NC triển khai thực hiện Khoản 4 Điều 14 Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015.

Xem chi tiết trong file đính kèm:

Công văn 2583
 
Tin đã đưa
(03/02)
(15/01)
(15/01)
(15/11)
(24/09)
(24/09)
(23/09)
(31/07)
(15/07)
(20/06)