Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 
29/07/2020 
 

Để triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2021, ngày 24/7/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2625/KH-UBND về việc triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

Theo đó, yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chính quyền và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo, thực hiện việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021; nâng cao chất lượng công tác xét duyệt, khám sức khỏe, bảo đảm chính xác, công bằng, dân chủ, công khai; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức như bố trí hệ thống pano, áp phích, tuyên truyền cổ động trực quan trên các tuyến đường chính của thành phố Phan Rang – Tháp Chàm và trung tâm các huyện để nhân dân nhận thức đầy đủ về Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Luật Công an nhân dân và các văn bản hướng dẫn thực hiện, đặc biệt là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của công dân trong thực hiện Nghĩa vụ quân sự từ đó tự giác chấp hành.

LTHN