Tình hình thi hành pháp luật
 
Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
15/01/2016 
 
Ngày 15/01/2016, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Xem chi tiết trong file đính kèm:

Kế hoạch 167