Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 
15/05/2020 
 

“Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em” đây cũng chính là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Với mục đích nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể gia đình và toàn xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung, đặc biệt là công tác phòng, chống xâm hại trẻ em nói riêng. Ngày 13/5/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch 1712/KH-UBND để triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020. Nhằm kêu gọi sự chung tay góp sức của toàn xã hội tham gia bảo vệ, chăm sóc trẻ em; thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình và vận động xá hội nhằm cải thiện điều kiện sống, tạo cơ hội để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, phát triển toàn diện.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị địa phương lựa chọn các hình thức, nội dung để tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 sao cho phù hợp, hiệu quả đảm bảo đúng quy định trong thời điểm hiện nay. Nêu cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em. Tăng cường truyền thông về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và đường dây nóng của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh 18008079 để các trẻ em, cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức liên hệ khi có nhu cầu tìm kiếm thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

Đẩy mạnh công tác truyền thông về chăm sóc, bảo vệ trẻ em; tổ chức động viên, tặng quà, học bổng… cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6; vận động nguồn lực ủng hộ để thực hiện các mục tiêu về trẻ em; tổ chức các hoạt động thúc đẩy sự tham gia của trẻ; tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm quyền trẻ em. Thời gian thực hiện Tháng hành động vì trẻ em: Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 30/6/2020./.

BTL