Chính trị - Xã hội
 
Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 trên địa bàn tỉnh 
20/02/2020 
 

Ngày 17/2/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 393/KH-UBND về Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 được phát động trên toàn tỉnh từ ngày 1/5 đến ngày 31/5/2020, với chủ đề: “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

Trong Tháng hành động, các cấp, các ngành, địa phương và đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động truyền thông, tư vấn, hướng dẫn, huấn luyện về kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động; tăng cường kiểm tra, rà soát các nguy cơ mất an toàn, vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng, giao thông nơi đông người qua lại, các trung tâm thương mại, trường học, khu dân cư về an toàn điện, hàn cắt, phòng ngừa tai nạn ngã cao, vật rơi...; các trang thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động...

Sau Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động, cần duy trì các hoạt động về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật; tiếp tục tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động để tạo ý thức, nền nếp, thói quen tuân thủ các quy định về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động; tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động; hướng dẫn người lao động tự đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động trước khi làm việc và thường xuyên trong quá trình lao động; tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe, người lao động khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động; thường xuyên kiểm tra, cải thiện điều kiện lao động, quan trắc môi trường lao động và có biện pháp khắc phục ngay khi điều kiện lao động không đảm bảo an toàn lao động...

Xem chi tiết tại đây

NH 
Tin đã đưa