Chính trị - Xã hội
 
Triển khai Kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 ngành Tài nguyên và Môi trường 
25/01/2019 
 

Sáng ngày 23/01/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Năm 2018, ngành Tài nguyên và Môi trường đã tập trung, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các kế hoạch đột phá (lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường); đề xuất giải pháp và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng tái tạo, du lịch, thủy lợi; nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai tại các đô thị, dọc các tuyến đường mới ... để hướng tới quản lý chặt chẽ nguồn lực đất đai trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường đã có những chuyển biến khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của ngành; xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình mới trong quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Năm 2019, ngành Tài nguyên và Môi trường tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành được Ủy ban nhân dân tỉnh giao; trong đó chú trọng công tác quản lý đất đai đảm bảo chặt chẽ, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực năng lượng tái tạo, du lịch, thủy lợi; quản lý tốt hoạt động khai thác khoáng sản; tập trung công tác vệ sinh mội trường khu vực ven biển và vùng nông thôn; thực hiện hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo đảm bảo kịp thời, dứt điểm, không để kéo dài.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Tài nguyên và Môi trường trong năm 2018; mặc dù trong bối cảnh ngành Tài nguyên và Môi trường gặp nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, tuy nhiên toàn ngành đã nỗ lực, vượt khó hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch đột phá của ngành. Về nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Tài nguyên và Môi trường cần rà soát, khắc phục các tồn tại trong năm 2018; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đột phá đã triển khai trong năm 2018 trên các lĩnh vực: Đất đai, khoáng sản, môi trường, giải phóng mặt bằng theo hướng cải tiến nâng mức cao hơn, tinh thần thực hiện quyết liệt hơn để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao thực hiện theo Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 của tỉnh./.

Thành Hào