Chính trị - Xã hội
 
Triển khai Kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 ngành Công Thương 
24/01/2019 
 

Chiều ngày 22/01/2019,  Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai Kế hoạch nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Năm 2018, ngành Công Thương đã thực sự khởi sắc, toàn ngành đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đột phá và chỉ đạo điều hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất và thương mại, tạo chuyển biến tích cực và toàn diện trên các lĩnh vực. Thực hiện chủ trương của tỉnh, xác định năng lượng tái tạo là lĩnh vực đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, Sở Công Thương đã chú trọng phối hợp thực hiện các quy hoạch điện lực, quy hoạch điện mặt trời để thu hút đầu tư các dự án năng lượng tái tạo. Đến nay, đã có 30 dự án điện mặt trời được bổ sung quy hoạch với tổng công suất 1.938,8 MW vào hệ thống điện quốc gia; có 24 trụ gió tổng công suất gần 80 MW điện đã vận hành phát điện thương mại. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 6.446 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2018 tăng gần 10%. Trong số 23 sản phẩm chủ lực, có 17 sản phẩm đạt và vượt kế hoạch đề ra. Mặc dù, tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ năm 2018 chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra là tăng từ 19-20%, nhưng tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt trên 20.000 tỷ đồng, tăng 13,8% so với năm 2017.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Hậu phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Trong năm 2019, ngành Công Thương đề ra kế hoạch và các chỉ tiêu cụ thể về giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 7.600 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng khoảng 18-19%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 23.800 tỷ đồng và giá trị kim ngạch xuất khẩu ước đạt 90 triệu USD. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo coi đây là nhiệm vụ đột phá năm 2019. Trên cơ sở đó, tập trung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành đưa vào vận hành thương mại khoảng 10 dự án điện mặt trời; đồng thời hỗ trợ các dự án năng lượng tái tạo đã cấp chủ trương đầu tư hoàn thành các thủ tục để khởi công xây dựng. Phối hợp với Bộ Công Thương triển khai đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng truyền tải để giải phóng công suất các dự án điện.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Công Thương mặc dù trong năm 2018 ngành còn gặp nhiều khó khăn và một số chỉ tiêu chưa đạt do nhiều nguyên nhân khách quan. Về nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, ngành Công Thương cần xác định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế của tỉnh; trong đó, xác định năng lượng tái tạo là lĩnh vực đột phá, trong năm 2019, phấn đấu đưa 800MW điện mặt trời phát điện thương mại; hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án năng lượng tái tạo; phối hợp tích cực với Bộ Công Thương và Tập đoàn EVN để đầu tư hạ tầng kỹ thuật lưới điện để giải phóng công suất các dự án điện năng lượng mặt trời; hoàn thành Trung tâm điện lực Cà Ná làm cơ sở để thu hút đầu tư các dự án điện khí LNG; triển khai Đề án xây dựng Ninh Thuận trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo. Tập trung tuyên truyền, quán triệt Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã có hiệu lực, để doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan biết; đẩy mạnh thương mại điện tử; phát triển hệ thống chợ theo hình thức xã hội hóa; tổ chức các biện pháp thúc đẩy tăng kim ngạch xuất khẩu đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh khóa XIII đề ra; tập trung công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại...

Thành Hào