Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
17/09/2020 
 

Năm 2020, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia Công an nhân dân có nhiều thuận lợi. Tình hình kinh tế - xã hội của địa phương từng bước phát triển, Quốc phòng – Anh ninh được giữ vững; nhận thức của nhân dân và thanh niên về nghĩa vụ, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc ngày càng được nâng lên. Đặc biệt, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể và hoạt động có hiệu quả của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã góp phần hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2020. Các địa phương đã hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân tổ chức tốt việc nghiên cứu hồ sơ, chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ đúng thời gian quy định và tạo được sự thống nhất cao.

Theo đó, năm 2020, tỉnh Ninh Thuận đã giao 1.134 quân, cụ thể: Giao cho Quân đội: 1.000/1.000 đạt 100% chỉ tiêu (Trong đó, các đơn vị của Bộ: 600 (e292/ f377 Phòng không - Không quân: 150; Trung tâm huấn luyện/Vùng 4 Hải quân: 200; Lữ đoàn Đặc công nước 5: 200; Biên phòng: 50); Các đơn vị của Quân khu: 400 (Sư đoàn BB2: 243; Trang đoàn BB896:157)); Giao cho Công an: 134/155 đạt 86,45% chỉ tiêu, thiếu 21 quân chiếm tỷ lệ 13,55% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao. (Trong đó: Giao Công an tỉnh: 84/100, giao C10: 35/35; giao K02:15/20). Tuy nhiên, qua kết quả phúc tra của các quân đội nhận quân, loại trả 05 trường hợp do không bảo đảm tiêu chuẩn sức khỏe nhập ngũ.

Mặc dù trong điều kiện chung của tỉnh tập trung phòng chống dịch Covid-19 nhưng các địa phương đã tổ chức Lễ giao, nhận quân chu đáo, trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2020.

Phương hướng nhiệm vụ năm 2021, tập trung công tác tuyên truyền Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 về việc Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Thông tư Liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Liên Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về việc quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn gọi công dân vào phục vụ trong Quân đội và các nội dung liên quan về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội, quan tâm động viên kịp thời những cá nhân, gia đình chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự./.

Anh Vững