Y tế - Đời sống
 
Tổng kết chương trình Bảo hiểm Y tế nhân dân năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010 
21/07/2010 
Phó Chủ tịch Lưu Xuân Vĩnh kiêm Trưởng ban chỉ đạo Chương trình BHYT nhân dân phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Chiều ngày 19/7/2010, tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, Phó chủ tịch Ủy  ban nhân dân tỉnh Lưu Xuân Vĩnh chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo triển khai Chương trình Bảo hiểm y tế (BHYT) nhân dân để nghe báo cáo tình hình thực hiện BHYT tự nguyện năm 2009, triển khai kế hoạch năm 2010.

Theo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình BHYT nhân dân trong năm 2009 và những tháng đầu năm 2010, qua một năm triển khai thực hiện Chương trình BHYT nhân dân theo Luật Bảo hiểm Y tế, công tác BHYT đạt được những kết quả đáng khích lệ: công tác phối hợp với các sở, ngành liên quan tuyên truyền, vận động triển khai Chương trình BHYT nhân dân được đẩy mạnh; công tác thu và phát hành thẻ BHYT cho các đối tượng hộ gia đình, hộ cận nghèo, học sinh-sinh viên, cán bộ-công chức-viên chức và người lao động được 84.232 người với tổng số thu trên 11 tỷ đồng, đạt 93,6% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 26,2% số người tham gia so với năm 2008; trong đó số lượng người tham gia BHYT của Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 30.496 người, huyện Ninh Phước 18.985 người, huyện Ninh Sơn 12.214 người, huyện Ninh Hải 20.350 người, huyện Thuận Nam 2.186 người và huyện Bác Ái 1 người. Tuy nhiên, công tác triển khai thực hiện công tác BHYT vẫn còn những khó khăn nhất định: Ban chỉ đạo Chương trình BHYT nhân dân một số địa phương thiếu sâu sát; Luật BHYT có hiệu lực thi hành từ 01/7/2009 nhưng thông tư hướng dẫn thực hiện chậm ban hành; mạng lưới đại lý thu chưa được củng cố kịp thời; công tác thu-chi quỹ BHYT mất cân đối đối với đối tượng học sinh-sinh viên, bội chi 36,9% và nhân dân, bội chi 101,9% do quyền lợi khám chữa bệnh của người tham gia BHYT được mở rộng; công tác thông tin, tuyên truyền về BHYT đạt hiệu quả chưa cao; công tác khám, chữa bệnh và chất lượng khám, chữa bệnh đã có những chuyển biến đáng kể nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của nhân dân;…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lưu Xuân Vĩnh đã ghi nhận những kết quả đạt được của Bảo hiểm Xã hội tỉnh, các huyện, thành phố và các sở ngành liên quan trong công tác phối hợp triển khai thực hiện Luật BHYT trong năm qua, đồng thời chỉ đạo các sở ngành tập trung triển khai những công việc trọng tâm trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả Chương trình BHYT nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Bảo hiểm Xã hội tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về công tác BHYT nhân dân; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT bằng nhiều hình thức; tổ chức tổng kết đánh giá, khen thưởng kết quả triển khai Chương trình BHYT nhân dân trên từng địa bàn để có giải pháp khắc phục những tồn tại, vướng mắc; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam điều chỉnh những điểm không phù hợp của các văn bản hướng dẫn thực hiện BHYT tự nguyện.

Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh thực hiện việc phân tuyến khám chữa bệnh cho phù hợp với tình hình thực tế của các cơ sở khám chữa bệnh, tạo thuận lợi cho việc khám, chữa bệnh của nhân dân; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện công tác khám chữa bệnh BHYT theo đúng quy định; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng dịch vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, y đức của y, bác sỹ trong khám, điều trị bệnh cho nhân dân; thực hiện cải cách mạnh mẽ thủ tục khám chữa bệnh, cấp phát thuốc BHYT đảm bảo đơn giản, nhanh chóng và thuận lợi; phát hiện và xử lý nghiêm minh những trường hợp tiêu cực, lạm dụng quỹ BHYT.

Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về chủ trương, chính sách BHYT đến học sinh-sinh viên và phụ huynh học sinh; ban hành văn bản chỉ đạo các trường phổ thông, các cơ sở giáo dục đào tạo, dạy nghề xây dựng kế hoạch vận động học sinh-sinh viên tham gia BHYT hàng năm đạt hiệu quả.

Sở Thông tin-Truyền thông, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin, giải đáp về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên hệ thống phát thanh của xã, phường, thị trấn; xây dựng các chuyên mục, phóng sự, tuyên truyền chính sách BHYT để các tầng lớp nhân dân nâng cao hiểu biết về quyền lợi khi tham gia.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch cụ thể để vận động hội viên, đoàn viên tham gia tích cực BHYT tự nguyện./.

 

NGUYỄN ANH MINH