Tình hình thi hành pháp luật
 
Tổng kết 05 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp và 04 năm thi hành thi hành Nghị định số 111 
15/01/2016 
 
Ngày 15/01/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND Tổng kết 05 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp và 04 năm thi hành thi hành Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ.

Xem chi tiết tại file đính kèm:

Kế hoạch 163