Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Tổ chức lớp bồi dưỡng dưỡng “Nâng cao kiến thức, năng lực về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2020” 
22/10/2020 
 
Ngày 21/10/2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công thương (Bộ Công thương) tổ chức lớp bồi dưỡng “Nâng cao kiến thức, năng lực về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2020” cho gần 40 học viên là các cán bộ, công chức, viên chức làm công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch, đối ngoại thuộc các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng trên địa bàn tỉnh

Trong thời gian 01 ngày, học viên sẽ được nghe các giảng viên thuộc Viện ứng dụng Công nghệ và phát triển nông nghiệp Việt Nam trình bày các nội dung: Tổng quan về Hiệp dịnh thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA); Các ngành hàng nông sản tiềm năng và các yêu cầu đặt ra với từng ngành hàng khi xuất khẩu sang thị trường EU (Liên hiệp châu Âu); Hành động của DN Việt Nam nói chung và tỉnh Ninh Thuận nói riêng trước vận hội EVFTA. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp học viên nâng cao kiến thức, trình độ về hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là việc thực thi Hiệp định EVFTA; góp phần hỗ trợ tỉnh trong hoạt động quản lý nhà nước./.

NH