Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Tổ chức Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, 
31/07/2019 
 

Ngày 24/7/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 2391/BTTTT-TTCS về việc tổ chức Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực Miền trung Tây Nguyên và các tỉnh lân cận.

   Mục đích của Hội thi nhằm thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo bằng hình thức tuyên truyền lưu động tới đông đảo mọi tầng lớp nhân dân. Hội thi là nơi hội tụ để các Đội tuyên truyền lưu động các tỉnh, thành phố giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, phổ biến những cách thức thông tin, tuyên truyền phù hợp, hiệu quả đối với việc tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo của mỗi tỉnh, thành phố.

Hội thi bao gồm 04 hoạt động chính như: thi các Đội tuyên truyền lưu động mỗi tỉnh, thành phố một đội; thi Triển lãm ảnh; thi phát thanh viên cơ sở; Lễ ra quân, diễu hành xe cổ động.

Địa điểm tổ chức Hội thi tại tỉnh Quảng Nam. Thời gian dự kiến 04 ngày trong tháng 8 năm 2020. Thành phần tham gia bao gồm 18 Đội tuyên truyền lưu động khu vực Miền trung Tây Nguyên và các tỉnh lân cận bao gồm Quảng Nam, Bình Định, Bình Phước, Bình Thuận, Đà Nẵng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Tây Ninh, Thừa Thiên – Huế./.

Lê Thị Mỹ Dân