Kinh tế
 
Tình hình sản xuất muối niên vụ năm 2012 và kế hoạch năm 2013 
10/12/2012 
 

Năm 2012, tổng diện tích sản xuất muối là 2.353ha, trong đó diện tích sản xuất muối công nghiệp 1.872 ha (tăng 21% so với năm 2011); diện tích sản xuất muối của diêm dân 480ha (tương đương với năm 2011). Sản lượng muối là 228 tấn (đạt 91,20% so với kế hoạch, tăng 35,6% so với năm 2011), trong đó muối công nghiệp 125,529 tấn, tăng 25,2% so cùng kỳ, muối diêm dân 102,481 tấn, tăng 51% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh có 08 cơ sở chế biến muối tinh và muối i-ốt với sản lượng chế biến trong năm 2012 là 56,101 tấn. So với 2 năm gần đây, sản lượng và giá cả muối tiêu thụ cao hơn và ổn định, giá muối diêm dân từ 900.000-1,05 triệu đồng/tấn, giá muối công nghiệp từ 1-1,2 triệu đồng/tấn, đời sống của diêm dân có nhiều cải thiện hơn.                Tổ hợp tác xã Hiệp Phát xã Tri Hải, huyện Ninh Hải đang thu hoạch muối

       Các đồng muối tại Tri Hải và Cà Ná được đầu từ hoàn chỉnh công nghệ sản xuất muối sạch bằng phương pháp trải bạt. Tại xã Tri Hải, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh đã triển khai mô hình sản xuất muối sạch bằng phương pháp trải bạt trên nền ô kết tinh tại xã Tri Hải với quy mô 600m2. Kết quả năng suất tăng 1,5 lần so với sản xuất truyền thống, giá tiêu thụ cũng cao hơn từ 150.000-200.000 đồng/tấn. Tại đồng muối Quán Thẻ được đầu tư xây dựng về quy mô, công nghệ và các sản phẩm gồm: muối công nghiệp, muối tinh, thạch cao thô và nước ót.

       Có 2 cơ sở hiện đang triển khai đầu tư xây dựng nhà máy chế biến muối tinh và các sản phẩm có liên quan: Công ty TNHH đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long có công suất 200.000 tấn/năm và công ty TNHH Đức Lộc có công suất 50.000 tấn/năm.

       Thời gian tới, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tiếp tục tranh thủ nguồn kinh phí khuyến nông quốc gia để tiếp tực triển khai xây dụng mô hình sản xuất muối sạch theo phương pháp trải bạt trên nền ô kiết tinh để tăng năng suất, chất lượng cao và hiệu quả sản xuất./.

Tiến Dũng