Chính trị - Xã hội
 
Tìm kiếm, quy tập và lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2019 
13/03/2019 
 

Ngày 06/3/2019  Ban chỉ đạo 515 ban hành công văn số 807/KH-BCĐ về Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh năm 2019

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ nhằm thể hiện sự tri ân, tôn kính, biết ơn và ghi nhớ sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, yêu nước đối với các thế hệ. Đồng thời, xác minh, kết luận thông tin nơi hy sinh, chôn cất ban đầu của liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; kiểm đếm, lập danh sách mộ liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ; thu thập thông tin, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Từng bước đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và Nhân dân trong tỉnh.

Theo đó, quá trình thực hiện nhiệm vụ phải phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương, các đơn vị đã từng tham gia chiến đấu trên chiến trường tỉnh để đảm bảo thông tin về mộ liệt sĩ chính xác, không để xảy ra sai sót và phải phù phợp với phong tực, tập quan địa phương. Bên cạnh đó, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; vận động nhân dân, nhất là các nhân chứng lịch sử cung cấp thông tin về liệt sĩ mộ liệt sĩ; công tác tổ chức khảo sát, tìm kiếm, cất bốc hài cốt phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, công khai, trang trọng, tỷ mỉ và an toàn; tuyên truyền sâu rộng về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, làm sâu sắc hơn mục đích, ý nghĩa của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

LTHN