Y tế - Đời sống
 
Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 
17/04/2020 
 

Ngày 16/4/2020, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 158/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19; theo đó, Thủ tướng Chính phủ phân loại các địa phương thành 3 nhóm: nhóm có nguy cơ cao, nhóm có nguy cơ và nhóm có nguy cơ thấp. Tỉnh Ninh Thuận thuộc nhóm có nguy cơ thấp nhưng vị trí lại ở giữa tỉnh Khánh Hòa và Bình Thuận (là 02 tỉnh thuộc nhóm nguy cơ cao).

Ngay sau đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND  yêu cầu tất cả các Sở, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp và Nhân dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch được chỉ đạo tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh; đồng thời áp dụng thêm một số biện pháp cần thiết khác theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh và các văn bản có liên quan khác. Nội dung Chỉ thị số 10/CT-UBND với nhiều nội dung cụ thể sẽ có hiệu lực thi hành đến ngày 22/4/2020.

Trước đó, sáng ngày 16/4/2020, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với một số sở, ngành và trực tuyến với các địa phương để triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 sau ngày 15/4.Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và
đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, tuyệt đối không được lơi lỏng, chủ quan, đặt mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân lên hàng đầu. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu các ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch, hạn hán, vừa đảm bảo mục tiêu phát triển KT-XH với tinh thần chủ động tích cực, năng động, sáng tạo, hiệu quả, tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công và các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Các ngành chức năng đẩy nhanh việc rà soát, lập danh sách các đối tượng khó khăn được hỗ trợ do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Công an tỉnh tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm. Đồng chí cũng đề nghị MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh tham gia vào công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là tổ chức kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai và thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ./.

Như Ngọc