Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Tiếp tục nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
05/07/2018 
 

    Ngày 02/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tiếp tục nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

    Để tiếp tục nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế và đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị nói trên yêu cầu các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện sự phát triển dịch vụ ngân hàng trên địa bàn tỉnh, nắm bắt phương án, kế hoạch triển khai từ trụ sở chính của các tổ chức tín dụng để có kế hoạch chỉ đạo cụ thể đến từng đơn vị của tổ chức tín dụng trên địa bàn phù hợp với đặc điểm, trình độ phát triển kinh tế địa phương. Đẩy mạnh công tác truyền thông về ngành ngân hàng, công khai minh bạch và thông tin rộng rãi bằng nhiều hình thức phù hợp nhằm nâng cao hiểu biết về dịch vụ tài chính – ngân hàng cho các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp, quảng bá sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đến đông đảo người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

   Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai hoặc lồng ghép các nội dung về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt vào các đề án, dự án, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, cơ quan, doanh nghiệp, UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh thanh toán, quyết toán các dịch vụ công bằng hình thức không dùng tiền mặt./.

Đính kèm Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND Tỉnh

Trần Thị Hương 
Tin đã đưa
(13/02)
(22/01)
(10/01)
(09/01)
(08/01)
(08/01)
(27/12)
(26/12)
(24/12)
(24/12)