Y tế - Đời sống
 
Tiếp tục các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 
17/04/2020 
 

Ngày 17/4/2020, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh; cùng tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Theo báo cáo của Sở Y tế - Cơ quan Thường trực BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, thời gian qua, công tác phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh được các ngành, các địa phương và nhân dân trong tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện tích cực, góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; việc ngăn chặn, phát hiện, khoanh vùng, cách ly, điều trị đạt kết quả tích cực, đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát.Toàn cảnh cuộc họp


Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương vì hiện nay là giai đoạn chuyển tiếp việc thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống dịch nên cần đấy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành công tác phòng chống dịch Covid-19 của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 16/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; tiếp tục củng cố, phát huy vai trò, trách nhiệm của Tổ kiểm soát phòng chống dịch ở các thôn, và duy trì hoạt động 04 chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên các tuyến Quốc lộ và tại Ga Tàu lửa Tháp Chàm để kiểm tra, theo dõi những người đến tỉnh Ninh Thuận để có biện pháp cách ly và theo dõi y tế theo đúng quy định; đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương hết sức tiết kiệm trong công tác chi tiêu ngân sách, ưu tiên chi những cho công việc thật sự cần thiết, cấp bách, nhất là lực lượng làm công tác phòng chống dịch để đảm bảo thông suốt trong quá trình chỉ đạo và hoạt động; đối với việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát kỹ, chặt chẽ các đối tượng thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết số 42/NQ-CP; lưu ý không để xảy ra tình trạng một người hưởng nhiều chính sách. Trước mắt rà soát các đối tượng đúng theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP; giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo dõi, cập nhật thông tin của Trung ương về ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP trên địa bàn tỉnh; Công an tỉnh tiếp tục rà soát, nắm tình hình để có biện pháp ngăn chặn kịp thời những hành vi gây mất an ninh trật tự, nhất là tình hình an ninh trật tự tại các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh./.

Văn Tiến