Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
 
Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp 
02/07/2021 
 

 

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Chuyên mục “Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp” trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Sở và thông qua ứng dụng Zalo đã hoàn thành và đưa sử dụng chính thức từ ngày 15/6/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến Quý doanh nghiệp được biết, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan hoạt động đầu tư, kinh doanh và việc nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức (nếu có); Sở Kế hoạch và Đầu tư cam kết tất cả phản ánh, kiến nghị của Quý Doanh nghiệp được bảo mật và giải quyết kịp thời.

Phản ánh của Quý Doanh nghiệp gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư qua các phương thức sau:

- Website: tuongtacsokhdt.ninhthuan.gov.vn.

- Zalo: “Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận” hoặc qua mã quét QRCODE.

Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong nhận được thông tin phản ánh, kiến nghị của Quý Doanh nghiệp.

Trân trọng!