Chính trị - Xã hội
 
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 21 
15/05/2018 
 
Sáng ngày 14/5/2018, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 21 do đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - chủ trì cuộc họp. Tham dự có các đồng chí: Trần Minh Lực - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Bình- Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.Toàn cảnh phiên họp

Phiên họp đã nghe Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo tình hình công tác tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2018 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh; xem xét các đề xuất, kiến nghị của các Ban HĐND tỉnh  đối với nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Thường trực HĐND tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo các nội dung trên và qua ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất chỉ đạo: bổ sung vào chương trình nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2018 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh: công tác chống hạn, công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính; sắp xếp lại và nâng cao mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu của BCH Trung ương Đảng khóa XII, giai đoạn 2018-2021. Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung tiếp xúc cử tri, mở rộng tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, đảm bảo hiệu quả; tiếp tục tổ chức giám sát các chuyên đề theo kế hoạch 2018; cần tập trung hoàn thành các Tờ trình, Nghị quyết trình tại kỳ họp giữa năm 2018; rà soát chặt chẽ danh mục nghị quyết trình HĐND tỉnh ban hành năm 2018./.

 

Thu Phương