Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Thuận Bắc: đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 
15/07/2018 
 

Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Trong 6 tháng  đầu năm 2018, bộ phận một cửa của huyện đã tiếp nhận 5270 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hẹn và đúng hẹn là 5264 hồ sơ, đang giải quyết 05 hồ sơ và không có hồ sơ trể hẹn. Ngoài việc tiếp nhận và trao trả hồ sơ đúng hẹn. Huyện Thuận Bắc còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, khai thác có hiệu quả mô hình một cửa điện tử hiện đại, đồng thời tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính và chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính, nhằm nâng cao hiệu quả hiệu lực bộ máy nhà nước trên từng lĩnh vực. Về khảo sát sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân, kết quả khảo sát cho thấy chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  của Ủy ban Nhân dân các xã trên địa bàn được huyện được người dân, tồ chức đánh giá tương đối cao, trong đó: về nội dung tiếp cận dịch vụ, tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng chiếm 76%; về nội dung kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng chiếm 81,67%; về nội dung xử lý các ý kiến góp ý, kiến nghị, phản ánh, tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng chiếm 75,42%.

 Trong thời gian đến, huyện Thuận bắc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước đó là: xây dựng và hoàn thiện thể chế; tiếp tục cải cách hành chính công nhằm đảm bảo tính pháp lý, hiệu quả minh bạch và công bằng trong giải quyết công việc hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực; đồng thời xây dựng một nền hành chính hiện đại, dân chủ, trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu  nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước.

  TRÚC PHƯƠNG ( Đài TT huyện Thuận Bắc) 
Tin đã đưa
(13/02)
(22/01)
(10/01)
(09/01)
(08/01)
(08/01)
(27/12)
(26/12)
(24/12)
(24/12)