Chính trị - Xã hội
 
Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận 05 xã an toàn khu và 02 huyện vùng An toàn khu thuộc tỉnh Ninh Thuận 
24/02/2020 
 

Ngày 19-02-2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 281/QĐ-TTg về việc công nhận xã an toàn khu, vùng an toàn khu thuộc tỉnh Ninh Thuận trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Ninh Thuận và ý kiến trình của Bộ Nội vụ. Theo đó, tỉnh Ninh Thuận được công nhận 05 xã gồm: xã Phước Kháng, xã Phước Chiến, xã Bắc Sơn thuộc huyện Thuận Bắc; xã Phước Hà thuộc huyện Thuận Nam và xã Ma Nới thuộc huyện Ninh Sơn là các xã An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; đồng thời công nhận huyện Bác Ái và huyện Thuận Bắc là vùng An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.Những đổi mới từng ngày trên Vùng an toàn khu huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. Nguồn ảnh: Báo Ninh Thuận


Theo quy định, các xã An toàn khu và vùng An toàn khu nêu trên được thực hiện các chính sách ưu đãi đối với xã An toàn khu, vùng An toàn khu theo các quy định hiện hành./.

Nguyễn Anh Minh 
Tin đã đưa