Chính trị - Xã hội
 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách dân tộc còn gặp nhiều khó khăn và có khó khăn đặc thù 
21/07/2021 
 

Ngày 14/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1227/QĐ-TTg phê duyệt danh sách 32 dân tộc còn gặp nhiều khó khăn và 14 dân tộc có khó khăn đặc thù sinh sống ổn định thành cộng đồng trên địa bàn các xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký).

Theo đó, 32 dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, gồm: La Hủ, Phù Lá, La Chí, Kháng, Hà Nhì, Xinh –mun, Co, Ta-ôi, Cơ tu, Khơ – mú, Bru – Vân Kiều, Mnông, Raglai, Xơ – đăng, Hmông, Xtiêng, Gia-rai, Dao, Nùng, Tày, Sán Chay, Lào, Giáy, Giẻ - Triêng, Mường, Ba-na, Hrê, Chăm, Ê –đê, Cơ – ho, Khơ – me, Mạ; 14 dân tộc có khó khăn đặc thù, gồm: Ơ-đu, Brâu, Rơ – măm, Pu Péo, Si La, Cống, Bố Y, Cơ Lao, Mảng, Lô Lô, Chứt, Lự, Pà Thẻn, La Ha.

Các dân tộc có khó khăn đặc thù được phê duyệt tại Quyết định 1227/QĐ-TTg được tiếp tục thụ hưởng các chính sách áp dụng đối với các dân tộc thiểu số rất ít người đã ban hành và còn hiệu lực.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được phân công khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng quy định./.

(Đăng kèm Quyết định 1227/QĐ-TTg)

Văn Tiến 
Tin đã đưa
(20/12)
(17/09)
(15/09)
(13/09)
(10/09)
(10/09)
(09/09)
(09/09)
(07/09)
(07/09)