Chính trị - Xã hội
 
Thư chúc mừng năm mới 2019 của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận 
30/01/2019 
 

Kính thưa đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sỹ!

Trong không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm mới và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi- 2019, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận thân ái gửi đến toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sỹ, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và những người con Ninh Thuận sống xa quê hương cùng bè bạn đang sinh sống, công tác tại Ninh Thuận lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm 2018, đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sỹ trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị-xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Có 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch, thu ngân sách đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra trước 2 năm. Các lĩnh vực đột phá về năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch được nhận diện đầy đủ hơn và từng bước phát huy hiệu quả; môi trường đầu tư được cải thiện, thu hút đầu tư tăng nhanh. Văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả tích cực. Diện mạo đô thị và nông thôn tiếp tục đổi mới, khang trang; đời sống của Nhân dân được cải thiện. Hình ảnh quê hương, con người Ninh Thuận được bạn bè trong nước và quốc tế biết đến ngày càng nhiều hơn. Những kết quả quan trọng đó góp phần để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Ninh Thuận đón xuân Kỷ Hợi -2019 thêm vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc.

Đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sỹ thân mến!

Bước sang năm mới 2019 - năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 115-NQ/CP của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy chương trình khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; ứng dụng khoa học công nghệ và chủ động nắm bắt cơ hội cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả, đột phá trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực trọng điểm về năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao.

Gắn tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”. Tập trung kiện toàn bộ máy, biên chế tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh, cùng cả nước giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Chúc đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sỹ tỉnh nhà, những người con Ninh Thuận sống xa quê hương cùng bè bạn đang sinh sống, công tác tại Ninh Thuận năm mới hạnh phúc, an bình, thịnh vượng.

Năm mới với quyết tâm mới, thắng lợi mới.

Chào thân ái!

Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận

 

NH