Thông tin đấu thầu
 
Thông báo Mời quan tâm về việc đăng ký khảo sát, lập hồ sơ bổ sung hoạch một số dự án điện gió biển, điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
03/03/2021 
 

Ngày 01/3/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo mời quan tâm số 632/TB-SKHĐT về việc đăng ký khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch một số dự án điện gió biển, điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và có đính chính thông tin tại công văn số 756/SKHĐT-EDO ngày 09/3/2021.

Nội dung chi tiết thể hiện tại thông báo số 632/TB-SKHĐT ngày 01/3/2021 và công văn số 756/SKHĐT-EDO ngày 09/3/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện các dự án: Đến hết ngày 31/3/2021.

- Thông tin liên hệ: Xem chi tiết tại đây

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận (Văn phòng Phát triển kinh tế).

+ Địa chỉ: Đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

+ Số điện thoại: 0259.3891677/3891377.

+ Fax: 0259.3825488.

+ Email: edo@ninhthuan.gov.vn.      

- Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án tiến hành lập hồ sơ theo hướng dẫn của Thông báo số 632/TB-SKHĐT ngày 01/3/2021 và nộp hồ sơ (gồm 01 bộ gốc và 09 bộ chụp) về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận theo địa chỉ: Số 44 đường 16 tháng 4, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Hồ sơ (bản gốc và bản chụp) phải được đựng trong túi có niêm phong bên ngoài và đóng dấu giáp lai của nhà đầu tư./.


 
Tin đã đưa