Thông tin đấu thầu
 
 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ Đông Hải 
07/12/2018 
 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 5049/UBND-KTTH ngày 23/11/2018 về việc thống nhất địa điểm, quy mô đầu tư chợ Đông Hải; trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức thông báo công khai, rộng rãi về dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ Đông Hải để các tổ chức, doanh nghiệp biết, đăng ký đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo các thông tin về dự án như sau:

1. Tóm tắt nội dung dự án:

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh Chợ Đông Hải.

- Địa điểm thực hiện dự án: Khu đất chợ Đông Hải tại phường Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Diện tích đất sử dụng: 2.610,3m2.

- Quy mô dự dự kiến: Công suất thiết kế: Chợ truyền thống hạng 2; Sản phẩm đầu ra: 211 điểm kinh doanh.

- Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành công trình chợ đưa vào kinh doanh trong thời gian 20 tháng kể từ khi UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

2. Đề nghị Nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ tại Văn phòng Phát triển kinh tế Ninh Thuận (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư): Trục D10, đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0259.3891679. Email: edo@ninhthuan.gov.vn.

3. Thời gian nộp hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo; hồ sơ sẽ được xét chọn theo tiêu chí ban hành tại Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 03/7/2015 của UBND tỉnh quy định tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

 (Đính kèm văn bản số 5049/UBND-KTTH ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh, Thông tin liên quan đến dự án, trích lục vị trí khu đất biểu mẫu 1,  biểu mẫu 2 đề xuất thực hiện dự án đầu tư).

EDO 
Tin đã đưa
(03/08)
(23/06)
(14/02)
(10/12)
(23/05)
(02/04)
(27/03)
(26/03)
(14/03)
(13/10)