Thông tin đấu thầu

Thông báo nộp hồ sơ đăng ký xét chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dịch vụ ẩm thực tại hồ điều hòa Khu công viên trung tâm, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.(12/10/2018)

Ngày 8/10/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có thông báo số 3344/TB-SKHĐT về việc nộp hồ sơ đăng ký xét chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dịch vụ ẩm thực tại hồ điều hòa Khu công viên trung tâm, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký ban hành thông báo (hạn chót nộp hồ sơ trước 17 giờ ngày 7/11/2018).  

Các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký đầu tư dự án gửi về địa chỉ Văn phòng Phát triển kinh tế Ninh Thuận (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư), trục D10, đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0683.891679,  fax: 0683.891.674. Email: edo@ninhthuan.gov.vn.  

(Đính kèm thông báo số 3344/TB-SKHĐT ngày 8/10/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận, trích lục sơ đồ vị trí khu đất và các biểu mẫu I, biểu mẫu II).

Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Trung tâm thương mại Tháp Chàm tại phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận(27/03/2018)

Ngày 23/3/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 860/TB-SKHĐT về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Trung tâm thương mại Tháp Chàm tại phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Thông báo bán đấu giá đất(27/10/2014)

Khu đất tại góc phía Đông Nam đường Bùi thị Xuân-Nguyễn Chích thuộc khu dân cư D7-D10; Khu đất tại góc đường 16 tháng 4 và đường Nguyễn Chích; Khu đất tại góc đường 16 tháng 4 và đường Yên Ninh thuộc phường Mỹ Bình, thành phố Phan rang-Tháp chàm.

Thông báo bán đấu giá đất(20/10/2014)

Khu đất tại góc phía Đông Nam đường Bùi Thị Xuân-Nguyễn Chích (khu quy hoạch D7-D10), phường Mỹ Bình, thành phố PR-TC; Khu đất tại tuyến QL 1A huyện Ninh Phước; Khu đất tại   tuyến QL 1A huyện Thuận Nam; 03 cơ sở nhà, đất của Ủy ban nhân dân thành phố PR-TC quản lý; Khu tái đinh cư nhà máy xử lý nước thải thành phố Phan rang-Tháp chàm
Tải file đính kèm thông tin chi tiết