Thông tin đấu thầu

Thông báo bán đấu giá đất(27/10/2014)

Khu đất tại góc phía Đông Nam đường Bùi thị Xuân-Nguyễn Chích thuộc khu dân cư D7-D10; Khu đất tại góc đường 16 tháng 4 và đường Nguyễn Chích; Khu đất tại góc đường 16 tháng 4 và đường Yên Ninh thuộc phường Mỹ Bình, thành phố Phan rang-Tháp chàm.

Thông báo bán đấu giá đất(20/10/2014)

Khu đất tại góc phía Đông Nam đường Bùi Thị Xuân-Nguyễn Chích (khu quy hoạch D7-D10), phường Mỹ Bình, thành phố PR-TC; Khu đất tại tuyến QL 1A huyện Ninh Phước; Khu đất tại   tuyến QL 1A huyện Thuận Nam; 03 cơ sở nhà, đất của Ủy ban nhân dân thành phố PR-TC quản lý; Khu tái đinh cư nhà máy xử lý nước thải thành phố Phan rang-Tháp chàm
Tải file đính kèm thông tin chi tiết

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất(04/09/2014)

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất: Khu tái đinh cư nhà máy xử lý nước thải TP.PR-TC; khu đất tại tuyến QL 1A huyện Ninh Phước; khu đất tại tuyến QL 1A huyện Thuận Nam; 04 cơ sở nhà, đất của Ủy ban nhân dân thành phố Phan rang-Tháp chàm quản lý.

Chi tiết thông báo ( đính kèm )